Strateegia „Eesti 2035“

 

 

„Eesti 2035“ algatamine on avalöök Eesti järgmise pikaajalise riikliku reformikava ning Euroopa Liidu 2020. aasta järgsete vahendite strateegiliseks planeerimiseks.


„Eesti 2035“ koostamise kiitis Vabariigi Valitsus heaks 8. märtsil 2018. a. Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestveetava strateegialoome protsessiga on oodatud ühinema kõik huvilised, kes soovivad rääkida kaasa Eesti järgmise 15 aasta arengusihtide seadmisel.

 

Valdkondlikult tasakaalustatud arengustrateegia koostamise käigus soovime jõuda planeerimisraamistikuni, mis:

  • koondab riigisiseselt läbiräägitud ja kokkulepitud ning rahvusvahelisi kohustusi arvestavad olulisemad Eesti arengueesmärgid ja tegevussuunad;
  • loob konsolideeritud arengueesmärkide põhjal keskse pikaajalise finantsraamistiku;
  • annab aluse järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks.
 

​Strateegiaga „Eesti 2035“ loome tingimused ja tervikliku rakendusmehhanismi riigi strateegilise planeerimise paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks. On ju eksperdidki mitmel korral rõhutanud, et Eesti vajab laiapindsel kokkuleppel põhinevaid pikaajalisemaid arengueesmärke ja -raamistikku.

Strateegia „Eesti 2035“ koostamine kestab 2 aastat ja selle kinnitamine toimub 2020. a. kevadel.

 
Strateegia koostamise protsessi seniste ürituste infoga saab tutvuda siin
Strateegia „Eesti 2035“ koostamise järgmiste üritustega saab tutvuda siin
 

Kontakt

 

Eili Lepik

strateegiadirektori asetäitja

 

 

 Telefon: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee 

 

 

Viimati uuendatud: 17. detsember 2018