Sa oled siin

Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm

Valitsus otsustas avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma luua 18. veebruari 2016 istungil.

 

Rakkerühma ülesanne oli töötada välja ettepanekud, kuidas paremate teenuste osutamiseks ja poliitika tegemiseks suurendada innovatsioonivõimekust Eesti avalikus sektoris ning laiemalt ühiskonna valmidust sotsiaalseks innovatsiooniks.

Tegevus oli rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine".

Rakkerühma tööd juhtis Maarjo Mändmaa.

 

Rakkerühma juhtgrupi liikmed:

 

Agris Peedu, Rahandusministeerium
Viola Mäemurd, Siseministeerium
Ain Aaviksoo, Sotsiaalministeerium
Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Merilin Truuväärt, Riigikantselei
Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Jaan Aps, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Rasmus Pedanik, Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustik
Evelyn Sepp, Teenusmajanduse koda MTÜ
Jane Oblikas, MTÜ Eesti Disainikeskus
Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut

Juhtgrupi asendusliikmed:

 

Kristel Mesilane, Rahandusministeerium
Kati Päike, Siseministeerium
Kalle Killar, Sotsiaalministeerium
Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Siim Sikkut, Riigikantselei
Siim Tuisk, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Pirkko Valge, Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustik
Merlin Sepp, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Kaido Kaljurand, Teenusmajanduse koda MTÜ
Katre Savi, MTÜ Eesti Disainikeskus
Piret Tõnurist, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

 

Rakkerühma nõupidamiste kokkuvõtted

 

Avaliku sektori innovatsiooni rakkerühma pilootide aruanded

Mis on rakkerühm?

 

Rakkerühmi hakati riigikantselei juurde looma 2011. aastal.

Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd.

Varem on Riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm.

Lähemalt rakkerühmadest.

 

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2019