Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

 
AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.
 
AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.
 
Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 76 riiki.
 
Valitsus kiitis uue AVP tegevuskava heaks 30.08.2018. Loe lähemalt siin.
 

 

 

26. septembril 2014 moodustas riigisekretär oma käskkirjaga (95.29 KB) (vt ka 8.09.2015 (89.5 KB)4.01.2016 (89.48 KB), 29.02.2016 (89.66 KB) ja 14.03.2017 (87.83 KB) muudetud käskkirju) avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koordineeriva kogu:

Koordineeriva kogu juht: riigisekretär

Koordineeriva kogu liikmed:

 • Liia Hänni, E-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht
 • Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu juhataja
 • Kaarel Haav, Eesti Haridusfoorumi juhatuse liige
 • Andrei Liimets, Avatud Eesti Fond, AVP ümarlaua koordinaator
 • Mait Palts, Eesti-Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
 • Peep Peterson, Ametiühingute Keskliidu esimees
 • Tarmo Jüristo, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees
 • Yoko Alender, Riigikogu liige
 • Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor; asendusliige Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu direktor
 • Justiitsministeeriumi kantsler
 • Rahandusministeeriumi kantsler
 • Siseministeeriumi kantsler
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
 • Välisministeeriumi kantsler

Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda soovitusi tegevustega seotud osalistele ja partnerlusega seotud otsuste langetamine. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdasele kajastamisele.

Koordineeriva kogu tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. 

 

Koosolekute kokkuvõtted

Siin avaldame AVP koordineva kogu koosolekute kokkuvõtted:

4.11.2014 (209.71 KB)
6.01.2015 (108.77 KB)
24.03.2015 (97.39 KB)
2.06.2015 (286.48 KB)
8.09.2015 (97.33 KB)
8.12.2015 (114.92 KB)
1.03.2016 (103.04 KB)
27.04.2016 (100.98 KB)
1.06.2016 (94.48 KB)
21.09.2016 (96.39 KB)
20.06.2017 (108.78 KB)
13.02.2018 (95.44 KB) (lisa) (253.93 KB)
13.03.2018 (98.49 KB)
8.05.2018 (104.58 KB) (lisa)  (215.28 KB)
19.06.2018 (97.67 KB)

AVP koordineeriva kogu esimene koosolek Stenbocki majas 4.11.2014
 
 
AVP koordineeriva kogu esimene koosolek Stenbocki majas 4.11.2014
 
 

 

 

Kontakt

 

Ott Karulin

strageegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5222
ott.karulin[at]riigikantselei[dot]ee

 
 

 

Viimati uuendatud: 18. veebruar 2019