Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

 
AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.
 
AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.
 
Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 76 riiki.
 
 

TÄHTIS! Riigikantselei on koostöös ministeeriumide ja vabakonnaga alustanud AVP uue tegevuskava koostamist aastateks 2020-2022. Lähemalt siin.

 

Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koordineeriv kogu

Kogu on moodustatud riigisekretäri käskkirjaga ning tema ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda soovitusi tegevustega seotud osalistele ja partnerlusega seotud otsuste langetamine. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdasele kajastamisele.

Koordineeriva kogu tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. 

Koordineeriva kogu juht: riigisekretär Taimar Peterkop

Koordineeriva kogu liikmed:

Liia Hänni, E-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht
Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit
Maria Erss, Eesti Haridusfoorumi juhatuse liige
Alari Rammo, Vabaühenduste Liit, AVP ümarlaua koordinaator
Mait Palts, Eesti-Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
Peep Peterson, Ametiühingute Keskliidu esimees
Tarmo Jüristo, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees
Yoko Alender, Riigikogu liige
Jüri Võigemast, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor; asendusliige Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht
Justiitsministeeriumi kantsler
Rahandusministeeriumi kantsler
Siseministeeriumi kantsler
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Välisministeeriumi kantsler

Riigisekretäri käskkirjad: 26.09.2014 (95.29 KB)8.09.2015 (89.5 KB), 4.01.2016 (89.48 KB), 29.02.2016 (89.66 KB), 14.03.2017 (87.83 KB), 15.05.2019 (655.5 KB), 21.05.2019 (91.8 KB).

 

Koosolekute kokkuvõtted

4.11.2014 (209.71 KB)
6.01.2015 (108.77 KB)
24.03.2015 (97.39 KB)
2.06.2015 (286.48 KB)
8.09.2015 (97.33 KB)
8.12.2015 (114.92 KB)
1.03.2016 (103.04 KB)
27.04.2016 (100.98 KB)
1.06.2016 (94.48 KB)
21.09.2016 (96.39 KB)
 

20.06.2017 (108.78 KB)
13.02.2018 (95.44 KB) (lisa) (253.93 KB)
13.03.2018 (98.49 KB)
8.05.2018 (104.58 KB) (lisa) (215.28 KB)
19.06.2018 (97.67 KB)
24.05.2019 (107.22 KB)

 

Avatud valitsemise partnerluse koordineeriva kogu koosolek 24.05.2019. Fotod: Jürgen Randma

 

Kontakt

 

Ott Karulin

strageegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5222
ott.karulin[at]riigikantselei[dot]ee

 
 

 

Viimati uuendatud: 31. oktoober 2019