Sa oled siin

Euroopa Liidu lipu kasutamine Eestis

Euroopa Liidu lipp on sinisel lipuväljal sõõrina paigutatud kaksteist kuldset tähekest. Lipp sümboliseerib lisaks Euroopa Liidule ja Euroopa Nõukogule laiemalt ka Euroopa identiteeti ja ühtsust. Euroopa Liidu lipu kasutamise õigus on igaühel.


Euroopa Liidu lippu kasutatakse Eesti lipu seadusega kehtestatud korra järgi ja kooskõlas lippude kasutamisega seotud hea tavaga. Lipu kasutamise korra ja hea tava kohta annab selgitusi Riigikantselei.

 

 

Euroopa Liit kasutab oma sümbolina 29. maist 1986. aastast Euroopa lippu. Nimelt siis heisati tähelipp esmakordselt Euroopa Komisjoni hoonele Brüsselis. Lipuheiskamisele eelnes 1985. a Milano tippkohtumisel Euroopa Liidu Nõukogu vastav otsus. 

Euroopa lipu kujunduse kinnitas 8. detsembril 1955. aastal inimõiguste kaitse ja Euroopa kultuuri edendamisega tegelev Euroopa Nõukogu.

Euroopa lipp loodi eesmärgiga väljendada Euroopa rahvaste, riikide ja ühenduste solidaarsust, kultuuritraditsioone ja demokraatlikke väärtuseid.

Kasutamine

Kasutusvabadus

Igaühel, nii asutusel, ettevõttel kui eraisikul, on vabadus heisata koos Eesti lipuga ka Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipu kasutamisel puudub ühtne regulatsioon. Siiski on tavaks kasutada Euroopa Liidu lippu sündmustel ja üritustel, mille sisu on kooskõlas Euroopa ühtsuse idee ja väärtustega. Eestis on kehtestatud Euroopa Liidu lipu kasutamise miinimumnõuded. See tähendab, et seaduses on nimetatud isikud ja päevad, mil kõnealused isikud heiskavad koos Eesti lipuga Euroopa Liidu lipu. Teistel isikutel ei ole seadusest tulenevat kohustust Euroopa Liidu lippu heisata. Igaühel on aga vabadus kasutada Euroopa Liidu lippu ning seda võib teha alati rohkem, kui seaduses sätestatud päevadel.
Euroopa Liidu lippu kasutavad esmajoones Euroopa Liidu institutsioonid ning Euroopa Nõukogu. Lisaks on Euroopa Liidu lipu kasutamine tavapärane euroliidu liikmesriikide asutuste ning välisesinduste poolt, samuti Euroopa Liidu välispiiril.

Lipupäevad

Euroopa päev 9. mail
Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Riigikontrolli, õiguskantsleri, Riigikantselei, ministeeriumi, Eesti Panga, Kaitseväe Peastaabi, maavalitsuse, valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsuse hoonele või hoone juures asuvatesse lipumastidesse heisatakse koos Eesti lipuga Euroopa Liidu lipp Euroopa päeval.

Euroopa päeva tähistatakse 9. mail. Foto euroopapaev.ee.

Euroopa Parlamendi valimise päev
Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Riigikontrolli, õiguskantsleri, Riigikantselei, ministeeriumi, Eesti Panga, Kaitseväe Peastaabi, maavalitsuse, valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsuse hoonele või hoone juures asuvatesse lipumastidesse heisatakse koos Eesti lipuga Euroopa Liidu lipp ka Euroopa Parlamendi valimise päeval.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise poolaasta
Vabariigi Valitsuse korralduse alusel heiskavad Eesti eesistumise ajaks Riigikantselei ja kõik ministeeriumid, võimaluse korral ka Eesti Vabariigi välisesindused koos alaliselt heisatud Eesti lipuga Euroopa Liidu lipu.

Eesti ja Euroopa Liidu lipp Riigikantselei hoonel.

Alaline heiskamine
Vabariigi Valitsus on määranud ka piiripunktid, kus koos Eesti lipuga heisatakse alaliselt Euroopa Liidu lipp.

Paiknemine lipurivis

Eesti ja Euroopa Liidu lipp
Euroopa Liidu lipp heisatakse Eestis alati koos Eesti lipuga. Kuivõrd Eesti lipp võtab endale lipurivi kõige auväärsema positsiooni, siis kaheses lipurivis paigutub Euroopa Liidu lipp Eesti lipust vasakule (vaataja poolt vaadatuna paremale).


Omavalitsuse või asutuse lipu heiskamine koos Eesti ja Euroopa Liidu lipuga 
Omavalitsused on alaliselt heisanud ka oma linna- või vallalipu. Euroopa Liidu lipu heiskamisel paigutub Eesti lipp lipurivi keskele ning lipurivi keskpunktist paremal paiknevasse lipumasti heisatakse Euroopa Liidu lipp ning vasakul paiknevasse lipumasti omavalitsuslipp.

Analoogselt omavalitsuslipuga heisatakse ka asutuse lipp.Eesti ja Euroopa Liidu lipu heiskamine koos Narva-Jõesuu valla lipuga.

Välisriigi lipu heiskamine koos Eesti ja Euroopa Liidu lipuga
Väliskülaliste tervitamiseks on tavaks heisata külalise koduriigi lipp. Välisriikide lipud paigutatakse Eesti lipu järele ning Euroopa Liidu, omavalitsuse, asutuse või organisatsiooni lipu ette.


Eesti ja Euroopa Liidu lipu heiskamine Taani Kuningriigi lipuga.Eesti ja Euroopa Liidu lipu heiskamine koos Pranstsusmaa ja Mäetaguse valla lipuga.

Lipurivis paiknevad lipud, seal hulgas dubleerivad lipud, järjestab ja paigutab korrektselt lipuaabitsa mobiilirakendus. Loe edasi>>>


Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud ametlikel üritustel, samuti lippude kasutamine siseruumides võib eelkirjeldatust erineda. Küsimustega Euroopa Liidu ja teiste lippude kasutamise kohta pöörduge Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaia poole telefonil 693 5683 või e-kirjaga gert.uiboaed[at]riigikantselei[dot]ee.

Korduvad küsimused ja vastused

Kas Euroopa Liidu lipp on Euroopa lipp?
Euroopa Liit kasutab alates 1986. aastast Euroopa lippu – sinisel lipuväljal sõõrjalt paigutatud kaksteist kuldset tähekest ning liputeaduse seisukohalt Euroopa Liidule ei olegi lippu kujundatud ja kinnitatud. Samas, Eesti õigusruumis on reguleeritud just Euroopa Liidu lipu kasutamine ja seepärast on juriidilises keeles korrektne rääkida Euroopa Liidu lipu kasutamisest.

Milline on korrektne Euroopa Liidu lipu laiuse ja ka pikkuse vahekord?
1955. aastal Euroopa Nõukogu poolt kinnitatud lipu laius on 2 ühikut ja lehviva külje pikkus 3 ühikut. Euroopa Liidu poolt on täpsemalt määratud ka tähtede ja sõõri mõõdud ning lipu värvused. Loe täpsemalt Euroopa Komisjoni väljaannete veebilehelt.

Kui suur Euroopa Liidu lipp valid heiskamiseks?
Kuna Euroopa Liidu lipp heisatakse Eestis alati koos Eesti lipuga ning Eesti lipu kasutamise kord ja hea tava näevad ette, et lipurivis on heisatud lippude laiused (st vardapoolne külg) võrdsed, siis tuleb lähtuda Euroopa Liidu lipu valikul heisatud Eesti lipu suurusest. Eesti lipu laius on 1/6 lipumasti kõrgusest ja 1/3 lipuvarda pikkusest.
 

Heisatud Eesti lipu mõõdud (laiusxpikkus (cm)) Heisatava Euroopa Liidu lipu mõõdud (laiusxpikkus (cm))
105x165 105x158
115x180 115x173
135x212 135x203
150x236 150x225
165x259 165x248
183x288 183x275
200x314 200x300

Mis kellaajaks tuleb Euroopa Liidu lipp heisata ning millal langetada?
Nii nagu Eesti lippki heisatakse Euroopa Liidu lipp päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00. Lipud langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00. Lipp võib olla katkematult heisatud ka pikema ajaks, kuid siis tuleb lipud pimedal ajal valgustada.

Milline peab olema lippude järjestus Eesti, Euroopa Liidu ja NATO lipu heiskamisel?
Loetelust võtab Eesti lipp endale lipurivi kõige auväärsema positsiooni – kolme lipumasti korral lipurivi keskmise masti, keskmisest lipust paremale (vaatajate poolt vaadates vasakule) jääb lipp on järjestuselt järgmine, vasakule (vaatajate poolt paremale) jääv lipp järjestuselt ülejärgmine.

Kuna nii Euroopa Liit kui NATO on rahvusvahelised organisatsioonid, siis paigutatakse nende lipud alati riigilippude järele ning maakonna, omavalitsuse, asutuse või organisatsiooni lippude ette. Rahvusvaheliste organisatsioonide lipud järjestatakse eestikeelse nime tähestikulises järjekorras, st esmalt siis Euroopa Liidu lipp ja seejärel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) lipp.

Eesti ja Euroopa Liidu heiskamine koos NATO lipuga.

 

Viimati uuendatud: 12. mai 2017