Sa oled siin

Innovatsioonitiim

Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta Eesti avalikke teenuseid koostöös ministeeriumite ja allasutustega kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Tiim korraldab ka innovatsioonivõrgustiku iKlubi kokkusaamisi ning teenusedisaini koolitusi avaliku sektori ametnikele.

Tiim loodi avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekul juunis 2018 kuue ministeeriumi ühise algatusena. Tänaseks on ühinenud ministeeriume kokku seitse.

Tiimi töös osalevad Riigikantselei, Siseministeerium ning kõik ühendministeeriumis paiknevad ministeeriumid - Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium. Liituma on oodatud ka kõik teised ministeeriumid.

Tiim on loodud eksperimendina kolmeks aastaks (juuni 2018 - juuni 2021). Kui ettevõtmine ennast õigustab, siis jätkatakse. Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Merilin Truuväärt, Daniel Kotsjuba ja Helelyn Tammsaar

Innotiim sai Eesti disainiauhindade galal kolm auhinda

  • Aasta disainimuutja: Avaliku sektori innovatsioonitiim
  • Aasta disainitegu: ‘‘Rahunemispeatus Eesti teedel‘‘
  • Aasta teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris: Innovatsioonitiim patsiendikeskse raviteekonna disain

Lähemalt Eesti disainiauhindade kodulehel.

 

 

 

TULE INNOSPRINTI!

Lühidalt

Pane kokku kuni 7-liikmeline tiim. Mida mitmekesisem, seda parem.
Kirjelda oma väljakutset või ideed mõne lausega ja registreeri tiim 12. novembriks.
Broneeri enda ja tiimi kalendris kuupäevad 17.11, 25.11, 26.11, 27.11, 2.12 ja 7.12

Mis?

Innosprint on disainmõtlemisel põhinev lähenemine, kus viie päevaga jõutakse probleemi defineerimisest kasutajate peal testitud lahenduseni.

Millal?

Innosprint toimub viiel päeval hommikust õhtuni: 17.11, 25.11, 26.11, 27.11, 2.12. Tulemuste esitlused on 7. detsembril.

Kes?

Ootame osalema teenusega seotud mitmekesiseid ja motiveeritud meeskondi. Ideaalset meeskonda juhib probleemi omanik avalikust sektorist ning sinna on kaasatud seotud osapooled erinevatest rollidest. Tiimi võivad kuuluda ka era- ja kolmanda sektori esindajad. Tiimi tuumiku peaksid moodustama projektiga enim haakuvad ning lahenduste väljaarendamiseks vajaliku taustaga inimesed, sh nii teenuste arendajad kui teenuse pakkujad.
NB! Tiimiliikmed peaksid saama aktiivselt panustada 90% viiest sprindipäevast, ainult nii on võimalik tulemusteni jõuda.

Kus?

Sprinditiimid võivad terviseohutust silmas pidades töötada ühes ruumis, kuid sprindi juhtimine ja nõustamine toimub virtuaalselt, töölauad on digitaalsed.

Mida?

Mõelge teemade peale, mis oleksid piisavalt konkreetsed. Näiteks mõni uus teenus või teenuse osutamise viis. Raputada võib ka asutusesiseseid tööprotsesse. Kui tahate ideid põrgatada, siis kirjutage meile!

Registreerimine

Registreerimise tähtaeg on neljapäev, 12. november, 2020.

Registreeri SIIN!

Lõppenud projektid

Vajaduspõhine eesti keele õpe ja nõustamine muust rahvusest täiskasvanutele

Täiskasvanute eesti keele õppe projektis võeti fookusesse erinevate õppijate vajadused ning keeleõppe teekond. Ühe lahendusena töötati välja teenused kokkutoov eesti keele õppe digivärava prototüüp. Lisaks testiti Keeleruletti  – karantiinitingimustest sündinud lühivestluste virtuaalset formaati kõnekeele harjutamiseks. Loe lisa »

Jätkutugi kõrge riskikäitumisega noortele

Projekti fookuses on kõrge riskikäitumisega 11-26aastased lapsed ja noored, kes on lahkumas vanglast, kinnisest lasteasutusest või mitmedimensiooniliselt pereteraapialt. Eesmärgiks on tagada nende turvaline kohandumine vabaduses ja eakohane iseseisvumine. Tiim katsetas “Ringist välja” lähenemist - intensiivset võrgustikukoostöö mudelit kinnistest lasteasutustest väljunud noortele. Loe lisa »

Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine

Vestlustest Eesti inimestega selgus, et tervisega seotud teemadega järjepidamine on keeruline ja tervisesüsteemis orienteerumine vaevaline. Tiim testis sms-meeldetuletusi koostöös Pärnu Haiglaga vähendamaks tühivisiite, pakkus välja proaktiivse ootejärjekordade lahenduse ja lõi tulevikuvisiooni, milline võiks välja näha kasutajasõbralik terviseportaal. Loe lisa »

“Minu esimene vahelejäämine”

Kahekümne aasta jooksul on järjest kasvanud 15–16-aastaste kooliõpilaste osakaal, kes on vähemalt korra elu jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet. Politsei otsis programmis lühisekkumist esimest korda keelatud ainetega vahelejäänud alaealistele. Lahendusena töötati välja lapse abivajadust kaardistav ning vanemaid võimestav perevestlus. Loe lisa »

Eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamine

Põllumajandus- ja kalandussektoris on lubatud kasutada eriotstarbelist aktsiisisoodustusega diislikütust. Märkimisväärse väärkasutuse tõttu jääb täna riigil jääb saamata ca 4,7 mln eur aktsiisitulu aastas. Projekti eesmärgiks on sügavamalt mõista nii väärkasutuse mehhanisme ja tagamaid, kui ka seda, milliste kriteeriumite põhjal tuleks määratleda otstarbelist kasutamist. Loe lisa »

Kiiruseületamise vähendamine

Projekti eesmärk on kahandada inimvigastusi Eesti liikluses, katsetades erinevaid lahendusi kiiruseületamise vähendamiseks. Loe lisa » (1.65 MB)

Ettevõtja kontaktpunkt

Mõtleme lahendustele, mis aitavad alustaval ettevõtjal jalad alla saada. Kaugem eesmärk on koondada ettevõtjale vajaminev info, teenused ja kohustused ühte aknasse. Loe lisa » (1.25 MB)

Prügi sorteerimine

Projekti eesmärk on suurendada prügi sorteerimist Eestis, katsetades inimesi prügi sorteerimisele ja prügi tekke vähendamisele motiveerivaid lahendusi. Loe lisa » (1.78 MB)

Elektroonne majutuskaart

Eesmärk on muuta majutusteenuse kasutajate registreerimine majutusettevõttesse kiiremaks ja mugavamaks nii, et see aitaks paremini kaitsta ka riigi sisejulgeolekut. Loe lisa » (1.04 MB)

Puude määramine

Eesmärk on vähendada puudega inimeste või nende lähedaste administratiivset koormust ja pakkuda puudega inimesele koheselt abi, mida ta vajab. Loe lisa » (478.39 KB)

Vähipatsiendi raviteekond

Eesmärk on muuta raviteekond vähipatsiendile sujuvamaks ja turvalisemaks, toetades võimalusi vähi varasemaks avastamiseks ning tulemuslikumaks raviks. Loe lisa » (4 MB)

Nõudetransport

Eesmärk on suurendada maal elavate inimeste spontaanset liikumisvabadust, avalike teenuste kättesaadavust, toetada tööturule naasmist ja seeläbi vähendada regionaalseid probleeme. Loe lisa » (34.43 MB)

Õigusloome tõhustamine

Eesmärk on luua terviklik õigusloome/poliitikakujundamise protsessi toetav kasutajasõbraliku IT-platvormi prototüüp, et toetada eelnõude koostajate ja teiste Eesti elust huvitatud inimeste läbipaistvat
koosloomeprotsessi. Loe lisa » (2 MB)

 

 

iKlubi ja koolitused

 

 

Innovatsioonitiimi eesmärk on uuendustele avatud mõtteviisi juurutamine avalikus sektoris.

Innovatsioonitiimi eestveetav võrgustik iKlubi koondab kogukonda inimestest, kes oma töös kasutajakeskselt mõtlevad, peavad omavahel nõu, jagavad materjale ning häid ja halbu õpikogemusi. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldame iKlubile põnevaid inspiratsiooniloenguid ja töötubasid.

Lisaks iKubile korraldame ka teenusedisaini koolitusi ning disainisprinte. Oleme valmis kujundama innovatsioonitiimis kaasa löövale avaliku sektori organisatsioonile just tema vajadustele vastava töötoa või koolituse.

Vaata ka iKlubi Facebooki lehte.


iKlubi sündmusi 17
Rätsepakoolitusi 13
Koolituspäevi 55
Alustatud projekte 13
Lõpetatud projekte 13
 

 

Osalenud inimesi 1668
Osalenud organisatsioone 291
Osaluskordi 3310
Osalustunde 12 500
Osalustunde inimese kohta 7,5

 

Meetodid

Kasutame oma projektides ja koolitustel erinevaid teenusedisaini meetodeid. Hulk eestikeelseid töölehti ning viiteid maailma kogemusele on leitavad lehel teenusedisain.info

Meetodid

Tööviisid

Maailma kogemus

 

 

Kontakt

Merilin Truuväärt

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 53 449 494
merilin.truuvaart[at]riik[dot]ee

 

Daniel Kotsjuba

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 520 5288
daniel.kotsjuba[at]riik[dot]ee 

 

Helelyn Tammsaar

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 56 800 704
helelyn.tammsaar[at]riik[dot]ee

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 5. november 2020