Juhtimistalentide programm

 

Juhtimistalentide programm

 

Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida võtmepositsioonidele parimaid kandidaate.

Eesti 1,3-miljonilise rahvaarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe ja riik peab hoolitsema, et tema heaks töötaksid parimad.

 

Programmi rahastatakse ministeeriumide ja Riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.​

 

Programmi peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Programm pakub osalejatele intensiivset arenguprogrammi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses.  See on kui arengukiirendi, mis annab noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale.

Programmi käigus roteerivad talendid erinevatesse ministeeriumidesse, nende allasutustesse ja Riigikantseleisse ning võtavad aktiivselt osa tippjuhtide kompetentsikeskuse poolt pakutavatest arengutegevustest. Individuaalset tuge pakuvad osalejatele tippjuhtidest mentorid, vahetud juhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad.

Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse leidmaks põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

 

 

Avaliku teenistuse tippjuhid

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti, kes töötavad ühtse meeskonnana riigi strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel.

Tippjuhtideks on ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Tippjuhtide värbamise ja arendamisega on Riigikantseleis tegeldud alates 2005.aastast, järelkasvu kasvatamisega alates 2008. aastast.

Lisaks juhtimistalentide programmile korraldab Riigikantselei järelkasvuprogramme ka avalikus sektoris töötavatele väga heade juhieeldustega ametnikele.

 

 

Kontakt

 

Terje Laur

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 

 Telefon: 693 5458
terje.laur[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 20. veebruar 2020