Sa oled siin

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler

Kriminaalpoliitika asekantsleri peamisteks väljakutseteks on ühiskonna kriminaalpoliitilistest trendidest lähtuva valdkonna arengukava kujundamine ja elluviimine. Asekantsler juhib kriminaalpoliitika osakonna tööd. Asekantsleri ülesandeks on ka prokuratuuri ja Kohtuekspertiisi Instituudi tegevuse koordineerimine ning teenistusliku järelevalve teostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga head õigusalased teadmised;
2. strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise protsessi kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 1.1.2019.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.2.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).

Viimati uuendatud: 30. jaanuar 2018