Sa oled siin

Newton

 

 

Newton programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

 

Arenguprogrammi eesmärgid on:

 • valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele;
 • motiveerida osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning tõsta nende valmisolekut võtta suuremat vastutust oma töövaldkonnas;
 • kujundada ühtseid väärtusi ja arendada koostööoskusi;
 • toetada nutikamat riigivalitsemist, kasvatades avalikule teenistusele infoühiskonnas vabalt orienteeruvaid ning innovaatiliselt tegutsevaid uue põlvkonna tippjuhte.  

 

Newton programmi sihtrühmas on ministeeriumide, ametite, inspektsioonide, valitsusasutuste hallatavate asutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning neid teenindavates asutuste, riigiosalusega sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute keskastmejuhid, regioonijuhid ja peadirektorite asetäitjad.

 

Järgmise Newtoni programmi avame 2018. aasta sügisel!

 

Programmi on oodatud kandidaadid, kes mängivad oma organisatsiooni käekäigus olulist rolli ning neil on:

 • kõrgharidus (eelistatavalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust)
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel
 • vähemalt 2-aastane inimeste ja ressursside juhtimise kogemus, millest vähemalt ühe aasta moodustab juhtimiskogemus avalikus sektoris
 • tippjuhieeldused
 • motivatsioon tippjuhi rolli täitmiseks avalikus teenistuses
 • valmisolek aktiivseks osalemiseks kogu programmi ajal
 

Newton programmi vilistlastelt

 • Tippjuhi kompetentside lihvimine

  Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler, Newton I vilistlane:

  „Newton programm andis süsteemse ja läbimõeldud ülevaate kompetentsidest, mida tippjuht vajab, lisas uusi teadmisi ning aitas kinnistada juba teadaolevat. Koolituste kõrval oli tegu ägeda ja rikastava võrgustiku ehitamise programmiga. Oluline on ju ka üksteiselt, kaasosalistelt õppimine – see aitas mõista paremini, kuidas teised poliitikavaldkonnad toimivad.“

 • Suunanäitaja karjääri kujundamisel

  Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler, Newton II vilistlane:


  „Minu jaoks oli Newton programm suunanäitaja ning andis enesekindlust mõelda, et äkki minus on ainest tippjuhiks. Teooria ja praktika poolest tasakaalus programm annab kätte tee- või niidiotsad, mida mööda on võimalik soovi ja huvi korral iseseisvalt ning põhjalikumalt minna. Oli põnev saada osa strateegilise planeerimise, protsesside ja inimeste juhtimise teooriatest, millega mul varasem kokkupuude praktiliselt puudus."
 • Tugi võrgustiku loomisel

  Klen Jäärats, Riigikantselei EL asjade direktor, Newton III vilistlane: 


  „Parim osa Newton programmist olid fantastilised inimesed – kursusel osalejad  ja ettevõtmiste korraldajad, kellega sõlmitud tutvused ja jutuajamised lisasid koolitusele vürtsi juurde! Newtoni kogemus andis mulle vaimse valmisoleku kandideerida tippjuhiks ning oli tõhusaks toeks teekonnal, mis pakkus võimaluse vedada „sajandi projektiks“ nimetatud Eesti EL eesistumist.“
 • Hüpe mugavustsoonist välja

  Merike Jürilo, Terviseameti peadirektor, Newton IV vilistlane:


  „Newton programm viis meid mugavustsoonist välja ning pakkus uute teadmiste ja tutvuste kõrval ohtralt elutervet diskussiooni, mis tõi mulle tagasi töörutiinis kaduma läinud vabaduse tunde. Minu hinnangul oli tegu hästi läbi komponeeritud kvaliteetse täiendkoolitusega, millele andis palju juurde ka suurepärane osalejate meeskond. Erinevate valdkondade inimesed, praktilised näited teooriat ilmestamas – see kinnitas, et maailm on võimalusi täis, oluline on mõtlemis- ja tegutsemisjulgus ning hoolimine.“

 

Newton programm

Järelkasvuprogrammi Newton on tänaseks läbi viidud neljal korral: 2008-2009 koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega, 2010-2011 koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega, 2012-2013 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja 2016. aastal koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega.

Programmi on edukalt lõpetanud 85 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ca 65 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse, nendest üheksa on valitud tippjuhiks ja seitse töötab mõnes EL institutsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis.

Juhtimisvõimekuse arendamisega avalikus teenistuses tegelevad nii Rahandusministeerium kui Riigikantselei. Rahandusministeeriumi peamises fookuses on keskastmejuhtide juhtimisalaste kompetentside arendamine ning selleks on välja töötatud keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA. Riigikantselei tegeleb tippjuhtide  juhtimisvõimekuse arendamisega ning tippjuhtide järelkasvuga.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Loe lähemalt avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisest Eestis >>

 

 

Kontakt

 

Monika Tamla

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 

 Telefon: 693 5457
monika.tamla[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2018