Sa oled siin

Riigisekretär Heiki Loot

Heiki Loot on Eesti Vabariigi riigisekretär alates 11. augustist 2003.


1998-2003 oli Heiki Loot Sisekaitseakadeemia rektor. Rektorina seadis ta akadeemia strateegiliseks eesmärgiks ausate ja pädevate riigiametnike koolitamise ning avaliku teenistuse arendustegevuse.
 

1995-1998 töötas Heiki Loot Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna juhatajana. Ta oli haldusõiguse ja karistusõiguse reformi käivitajaks, juhtis põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni materjalide ettevalmistamist ning osales paljude seaduseelnõude koostamisel.


1994-1995 töötas Heiki Loot Riigikohtu esimehe abina.


Loot oli aastatel 1997-1999 Euroopa Nõukogu juures tegutseva riigiõiguse ekspertide komisjoni liige, ta on Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige aastast 1993.


28. aprillil 1971. aastal Tallinnas sündinud Loot on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli ning Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala.
 

  Riigisekretär Heiki Loot
   

  Riigisekretäri ametikohast

  Riigisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister. Riigisekretäriks võib olla üksnes juriidilise kõrgharidusega isik.

    Varasemad riigisekretärid ››

  • Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib Riigikantseleid. Riigikantselei juhina on riigisekretäril samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.
  • Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.
  • Riigisekretär jälgib, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele.

  Riigikantselei

  • toetab valitsuse töö planeerimist, koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist
  • valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi
  • tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse
  • koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist ning nõustab ja toetab peaministrit Euroopa Liidu asjades
  • korraldab valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ning Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust
  • nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes, korraldab valitsuse julgeolekukomisjoni tööd ja koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist
  • nõustab ja toetab peaministrit Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel
  • korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist, valikut ja arendamist
  • korraldab riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid

  Riigikantseleist lähemalt »

  Viimati uuendatud: 8. september 2015