Sa oled siin

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori ülesandeks on tagada avatud, eetiline, kliendirahulolule ning ameti ülesannete tõhusale täitmisele suunatud organisatsioon.

Tema peamisteks väljakutseteks on:
1. Tulevikutrendide arvestamine valdkonna, ameti ja selle töötajate arendamisel; 
2. Asutuse töö tulemusel põllumajandus-, kalandus- ja toiduainesektori ning maapiirkonna konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvule kaasa aitamine;
3. Uueks Euroopa Liidu eelarveperioodiks mõjusate ja tulemuslike toetusskeemide ettevalmistamine ja rakendamise valmisoleku tagamine;
4. Professionaalse, kliendikeskse, koostöövõimelise, tõhusa juhtimissüsteemi kaudu motiveeritud töötajate ja rahulolevate klientide tagamine;
5. Kohanemisvõimelise, uuendusliku ja muutustele avatud töökeskkonna ja –protsesside kujundamine.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on: 
1. head majandusalased teadmised
2. kes tunneb avaliku sektori toimimist.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 1.1.2019.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus, (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.2.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6215 (Maaeluministeerium).

Viimati uuendatud: 30. jaanuar 2018