Sa oled siin

Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler

Finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri põhiülesandeks on riigi finantspoliitika kujundamine ning riigi rahavoogude juhtimise ja rahandusalase rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on finantssektori regulatsioonide  adekvaatsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamine kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas, samuti sotsiaalkindlustuse valdkonna struktuursete reformide toetamine. Asekantsler osaleb aktiivselt Euroopa Liidu poliitika kujundamisel ja muus rahvusvahelises rahandusalases koostöös.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 7.10.2018.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.2.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 611 3278 (Rahandusministeerium).

Viimati uuendatud: 30. jaanuar 2018