Sa oled siin

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler

Regionaalvaldkonna asekantsleri põhiülesandeks on poliitika kujundamine ja rakendamine kohalike omavalitsuste korralduse, regionaalhalduse ja ruumilise planeerimise ning regionaalarengu valdkonnas. Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on haldusreformiga tekkinud võimaluste realiseerimine ning tõhusate tasakaalustatud regionaalset arengut toetavate meetmete väljatöötamine ja rakendamine. Asekantsler osaleb aktiivselt regionaalhalduskorralduse edasise kujundamise ja riigireformi protsessis.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on suure struktuuriüksuse ja hajusmeeskondade eduka juhtimise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 1.1.2019.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.2.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 611 3278 (Rahandusministeerium)

Viimati uuendatud: 30. jaanuar 2018