Sa oled siin

Säästev areng

The Commission for Sustainable Development elected Mihkel Annus, chairman of the Estonian Renewable Energy Association, as its new chairman, and Meelis Joost from the Estonian Chamber of Disabled People as its vice-chairman.

 

Säästva arengu komisjon valis uueks juhiks Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse ja aseesimeheks Meelis Joosti Eesti Puuetega Inimeste Kojast.

 

30. mail alguse saaval üle-euroopalisel säästva arengu nädal toimub Eestis üle 150 ürituse, mille hulgast leiavad vaba aja sisustamiseks võimalusi kõik jätkusuutlikku arengut oluliseks pidavad inimesed.

 

The fourth European Sustainable Development Week takes place from 30 May to 5 June, putting events that are dedicated to the implementation of sustainable development goals on the European map.

 

30. maist kuni 5. juunini toimub neljas Euroopa säästva arengu nädal, mis koondab ülemaailmsed säästva arengu eesmärkide elluviimisega seotud sündmused Euroopa kaardile.

 

Estonia now has a monitoring system for sustainable development goals, which complies with the global goals of the United Nations.

 

Eestil on nüüd säästva arengu eesmärkide jälgimissüsteem, mis on kooskõlas ÜRO ülemaailmsete eesmärkidega.

 

Uues koosseisus kogunenud säästva arengu komisjon valis esimeheks Sigrid Solniku.

 

Valitsus uuendas säästva arengu komisjoni liikmeskonda ja täpsustas komisjoni ülesandeid.

 

Säästva arengu komisjon arutas oma selle aasta esimesel istungil põlevkivienergiaga kaasnevaid riske, mis tulenevad nafta maailmaturuhinnast, CO2 hinnast ning karmistuvatest keskkonnanõuetest. 

 

Lehed