Sa oled siin

Säästev areng

Stenbocki maja, 15. juuli 2020 – Peaminister Jüri Ratas andis ÜRO kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil ülevaate säästva arengu tegevuskava elluviimisest Eestis.

 

ÜRO-le esitatud ülevaatest selgub, et Eesti on ülemaailmses säästva arengu indeksi tabelis 10. kohal.

 

Estonian and Finnish sustainable development commissions organised a joint video meeting to share their experiences and provide an overview of the main results of the action plans of both countries in meeting the Sustainable Development Goals of the UN.

 

Eesti ja Soome säästva arengu komisjonid korraldasid ühise videokoosoleku, et jagada kogemusi ning anda ülevaade mõlema riigi ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmise tegevuskava peamistest tulemustest.

 

Säästva arengu komisjoni aasta esimesel istungil kinnitati komisjon tegevused ÜRO 2030 tegevuskava elluviimise aruande koostamiseks ja arutati komisjoni rolli küsimusi.

 

The Commission for Sustainable Development elected Mihkel Annus, chairman of the Estonian Renewable Energy Association, as its new chairman, and Meelis Joost from the Estonian Chamber of Disabled People as its vice-chairman.

 

Säästva arengu komisjon valis uueks juhiks Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse ja aseesimeheks Meelis Joosti Eesti Puuetega Inimeste Kojast.

 

30. mail alguse saaval üle-euroopalisel säästva arengu nädal toimub Eestis üle 150 ürituse, mille hulgast leiavad vaba aja sisustamiseks võimalusi kõik jätkusuutlikku arengut oluliseks pidavad inimesed.

 

The fourth European Sustainable Development Week takes place from 30 May to 5 June, putting events that are dedicated to the implementation of sustainable development goals on the European map.

 

30. maist kuni 5. juunini toimub neljas Euroopa säästva arengu nädal, mis koondab ülemaailmsed säästva arengu eesmärkide elluviimisega seotud sündmused Euroopa kaardile.

 

Lehed