Sa oled siin

Avalikud konkursid

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri ametikohale.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Noorteameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Peadirektor juhib ametit ja tagab tööprotsesside ja inimeste juhtimise kaudu riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimise.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi riigiarhivaari ametikoha täitmiseks.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Toiduohutuse asekantsleri ülesandeks on toiduohutuse ja taimetervise valdkonna koordineerimine.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks

Siseministeeriumi missioon on luua ühiselt Eestile parim julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Muinsuskaitseameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikoha täitmiseks.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Patendiameti peadirektori ametikohale

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri ametikohale.

 

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maa-ameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

 

Lehed