Sa oled siin

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

Valitsus otsustas kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma luua 9. juuni 2016 istungil.

Rakkerühma ülesanne oli valmistada ette Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis käsitletud kõrgkoolide ja teadusasutuste ning nende tugiteenuste konsolideerimine ning teaduse ja kõrghariduse rahastamist puudutavate soovituste rakendamine.

Tegevus oli rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine".

Tulemused:

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

 

Rakkerühma ülesanded

  • Anda hinnang Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks; 
  • Töötada välja avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise konsolideerimise põhimõtted ja kriteeriumid;  
  • Analüüsida kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise valdkondlikku struktuuri ja võrrelda seda Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustega; 
  • Analüüsida avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide tugiteenuste (sh tehnoloogia- ja teadmussiirde, rahvusvahelise turunduse ning infotehnoloogiakasutamise, kinnisvara haldamise ja muude haldustegevuste) korralduse otstarbekust ning sellealasest koostööst ja nende tegevuste konsolideerimisest saadavat võimalikku kasu; 
  • Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud Eesti konkurentsivõime eesmärkide saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamise kava kohta; 
  • Teha ettepanekuid ministeeriumidele ja teistele asutustele teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamiskavaga seonduvate täpsete ülesannete ja vastutuse kohta ning vajaduse korral esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud sellealaste õigusaktide muutmiseks; 
  • Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud kõrghariduse ja teaduse rahastamise ja korraldamise alaste meetmete või programmide väljatöötamiseks või muutmiseks.

 

Rakkerühma nõupidamiste kokkuvõtted

 

3.08.2016 (67.27 KB)
10.08.2016 (53.61 KB)
17.08.2016 (48.49 KB)
24.08.2016 (48.17 KB)
31.08.2016 (36 KB)
Vahekokkuvõte (78.37 KB)

14.09.2016 infotund kõrghariduse rahastamise teemal: (36 KB)
Indrek Reimand (HTM): Ülevaade teaduse rahastamisest (2.35 MB)
Jaanus Karv (RaM): Riigieelarve ja teaduse rahastamine (1.02 MB)

21.09.2016 (67.26 KB)
28.09.2016 (208.7 KB)
6.10.2016 (94.62 KB)
19.10.2016 (41.67 KB)
2.11.2016 (71.75 KB)
13.12.2016 (61.37 KB)
6.02.2017 (30.67 KB)

10.02.2017 mõttetalgud kõrghariduse ja teaduse eesmärkide teemal:
Kokkuvõte (791.12 KB)

9.03.2017 (29.61 KB)
21.08.2017 (109.1 KB)
13.10.2017 (39.11 KB)
22.11.2017 (72.36 KB)
13.12.2017 (483.01 KB)
10.01.2018 (541.42 KB)
9.02.2018 (63.3 KB)

 

 

Rakkerühma liikmed

 

Rakkerühma liige Asutus Kontakt Keda esindab rakkerühmas Asendusliige Kontakt
Katrin Pihor rakkerühma juht pihork[at]gmail[dot]com      
Indrek Reimand Haridus- ja Teadusministeerium indrek.reimand[at]hm[dot]ee Haridus- ja Teadusministeerium Andres Koppel andres.koppel[at]etag[dot]ee
Viljar Lubi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viljar.lubi[at]mkm[dot]ee Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sigrid Rajalo sigrid.rajalo[at]mkm[dot]ee
Kaie Koskaru-Nelk Rahandusministeerium kaie.koskaru-nelk[at]fin[dot]ee Rahandusministeerium Jaanus Karv jaanus.karv[at]fin[dot]ee
Britt Järvet Eesti Üliõpilaskondade Liit britt.jarvet[at]eyl[dot]ee Üliõpilased Eestis ja eestlastest üliõpilased välismaal Andra Kütt andra.kytt[at]gmail[dot]com
Toomas Tamsar Eesti Tööandjate Keskliit employers[at]employers[dot]ee Erasektori tööandjad Kadi Steinberg employers[at]employers[dot]ee
Andres Öpik Eesti Teaduste Akadeemia andres.opik[at]ttu[dot]ee Teadusringkonnad ja -asutused Margus Lopp margus.lopp[at]akadeemia[dot]ee
Hanna Kanep Rektorite Nõukogu ern[at]ern[dot]ee Eesti ülikoolid Irja Lutsar ern[at]ern[dot]ee
Peep Jonas Rektorite Nõukogu ern[at]ern[dot]ee Eesti ülikoolid Epp Lankots ern[at]ern[dot]ee
Kaido Kaljulaid Teenusmajanduse Koda info[at]teenusmajandus[dot]ee Teabe-, loome-, tehnoloogia- ja teenusmajanduse ettevõtted Toomas Danneberg toomas.danneberg[at]ebs[dot]ee
Tiina Saron Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

tiina.saron[at]epkk[dot]ee

Põllumajandustootjad, töötlev tööstus (peamiselt toidutööstus), muu maamajandus ja metsandus Roomet Sõrmus

roomet.sormus[at]epkk[dot]ee

 

Mis on rakkerühm?

 

Rakkerühmi hakati riigikantselei juurde looma 2011. aastal.

Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd.

Varem on Riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm.

Lähemalt rakkerühmadest.

 

 

Kontakt

 

 

Katrin Pihor

rakkerühma juht

pihork[at]gmail[dot]com

 

 

Helelyn Tammsaar

rakkerühma juhi assistent

helelyn.tammsaar[at]gmail[dot]com

tel 56 800 704

 

 

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2019