Sa oled siin

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

Valitsus otsustas kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma luua 9. juuni 2016 istungil.

Rakkerühma ülesanne oli valmistada ette Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis käsitletud kõrgkoolide ja teadusasutuste ning nende tugiteenuste konsolideerimine ning teaduse ja kõrghariduse rahastamist puudutavate soovituste rakendamine.

Tegevus oli rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine".

Tulemused:

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

 

Rakkerühma ülesanded

  • Anda hinnang Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks; 
  • Töötada välja avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise konsolideerimise põhimõtted ja kriteeriumid;  
  • Analüüsida kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise valdkondlikku struktuuri ja võrrelda seda Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustega; 
  • Analüüsida avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide tugiteenuste (sh tehnoloogia- ja teadmussiirde, rahvusvahelise turunduse ning infotehnoloogiakasutamise, kinnisvara haldamise ja muude haldustegevuste) korralduse otstarbekust ning sellealasest koostööst ja nende tegevuste konsolideerimisest saadavat võimalikku kasu; 
  • Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud Eesti konkurentsivõime eesmärkide saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamise kava kohta; 
  • Teha ettepanekuid ministeeriumidele ja teistele asutustele teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamiskavaga seonduvate täpsete ülesannete ja vastutuse kohta ning vajaduse korral esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud sellealaste õigusaktide muutmiseks; 
  • Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud kõrghariduse ja teaduse rahastamise ja korraldamise alaste meetmete või programmide väljatöötamiseks või muutmiseks.

 

Rakkerühma nõupidamiste kokkuvõtted

 

3.08.2016 (67.27 KB)
10.08.2016 (53.61 KB)
17.08.2016 (48.49 KB)
24.08.2016 (48.17 KB)
31.08.2016 (36 KB)
Vahekokkuvõte (78.37 KB)

14.09.2016 infotund kõrghariduse rahastamise teemal: (36 KB)
Indrek Reimand (HTM): Ülevaade teaduse rahastamisest (2.35 MB)
Jaanus Karv (RaM): Riigieelarve ja teaduse rahastamine (1.02 MB)

21.09.2016 (67.26 KB)
28.09.2016 (208.7 KB)
6.10.2016 (94.62 KB)
19.10.2016 (41.67 KB)
2.11.2016 (71.75 KB)
13.12.2016 (61.37 KB)
6.02.2017 (30.67 KB)

10.02.2017 mõttetalgud kõrghariduse ja teaduse eesmärkide teemal:
Kokkuvõte (791.12 KB)

9.03.2017 (29.61 KB)
21.08.2017 (109.1 KB)
13.10.2017 (39.11 KB)
22.11.2017 (72.36 KB)
13.12.2017 (483.01 KB)
10.01.2018 (541.42 KB)
9.02.2018 (63.3 KB)

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2019