Sa oled siin

Uudised

Mees rahvariietes
16.10.2020|Riigikantselei

Laupäeval heisatakse hõimupäeva puhul Eesti lipud

Laupäeval, 17. oktoobril on hõimupäev. Sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühise kultuuripärandi teadvustamiseks ja hõimurahvaste toetuseks võivad Eesti lipu heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse päikesetõusul...
13.10.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri ametikohale. Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri põhiülesandeks on maksu- ja tollipoliitika kujundamine ja selle elluviimise koordineerimine. Valdkonna peamisteks...
12.10.2020|Riigikantselei

Algas õiguse koosloome keskkonna nimekonkurss

Justiitsministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu Kantselei koostöös loodav IT-lahendus, mis peaks tulevikus koondama Eesti elu mõjutava õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta ja katma kogu õigusakti elukaare, otsib omale väärikat nime. Koosloome keskkonna projektijuhi Karmen Vilmsi sõnul...
09.10.2020|Riigikantselei

Riigisekretär teavitas lähedaste esindajaid valitsuse otsustest parvlaev Estonia täiendava uurimise ettevalmistamisel

Riigisekretär Taimar Peterkop kohtus täna parvlaev Estonia hukkunute lähedasi esindavate Eesti organisatsioonide esindajatega. Kohtumise eesmärk oli informeerida neid valitsuse otsustest ja sammudest parvlaev Estonia täiendava uurimise ettevalmistamisel ning kuulata ära nende ettepanekud. „...
08.10.2020|Riigikantselei

Riigikantselei esitas valitsusele ligipääsetavuse rakkerühma esimese tööaasta vahearuande

Ligipääsetavuse rakkerühm tegi valitsusele esimese tööaasta kohta esitatud ülevaates esialgse ettepaneku võtta ühistranspordis kasutusele madala sisenemisega veerem. Rakkerühm tegi ka ettepaneku laiendada kehtivaid ligipääsetavuse miinimumkriteeriumeid laiemale osale projekteeritavatest hoonetest...
05.10.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Liikuvusameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Liikuvusameti peadirektori ametikoha täitmiseks Hetkel on Maanteeamet, Lennuamet ning Veeteede Amet läbimas transpordiametite Liikuvusametiks ühendamise protsessi. Tulevase Liikuvusameti tegevusvaldkond on inimeste ja vee-, õhu- ja...
01.10.2020|Riigikantselei

Uus avatud valitsemise tegevuskava keskendub koosloomele

Valitsus kiitis heaks Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2020–2022, mis otsib muu hulgas mõjusamaid kaasamislahendusi. Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus üksteist täiendavat tegevust. „Tegevuskava fookus on koosloomelisel...
Korporandid austust avaldamas
21.09.2020|Riigikantselei

Teisipäeval tähistatakse vastupanuvõitlusepäeva

Teisipäeval, 22. septembril tähistatakse vastupanuvõitluse päevaga tähistatakse ligi pool sajandit kestnud võitlust Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Vastupanuvõitlusepäeva tähistamine algab kell 7.06 lipuheiskamisega Pika Hermanni torni. Sinimustvalge Eesti lipu heiskavad 21. Kooli...
04.09.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Maksu- ja Tolliamet rakendab riiklikku maksu- ja tollipoliitikat ning kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust ning tagab tõhusa ja mugava maksude tasumise. Maksu- ja Tolliameti...
04.09.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Rahapesu Andmebüroo juht

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahapesu Andmebüroo juhi ametikoha täitmiseks. Rahapesu Andmebüroo on alates jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest...

Lehed