Sa oled siin

Avalik konkurss: Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

2. detsember 2019 - 15:48

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks

Siseministeeriumi missioon on luua ühiselt Eestile parim julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

Asekantsler juhib ja koordineerib Siseministeeriumis ja selle valitsemisalas sisejulgeolekupoliitika, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika, kodakondsus- ja rändepoliitika ning piirivalvepoliitika kujundamist. 
Tema peamiseks väljakutseks on eesmärgistatud ja mõjusa siseturvalisuse poliitika kujundamine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus ning vähemalt 5 aastat töökogemust õiguskaitse, siseturvalisuse, julgeoleku või riigikaitse valdkonnas;
3. inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
2. tippjuhina töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. 

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Turvalisus – kuidas olemasolevaga rohkem saavutada“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aasdressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)