Sa oled siin

Uudised

05.10.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Liikuvusameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Liikuvusameti peadirektori ametikoha täitmiseks Hetkel on Maanteeamet, Lennuamet ning Veeteede Amet läbimas transpordiametite Liikuvusametiks ühendamise protsessi. Tulevase Liikuvusameti tegevusvaldkond on inimeste ja vee-, õhu- ja...
01.10.2020|Riigikantselei

Uus avatud valitsemise tegevuskava keskendub koosloomele

Valitsus kiitis heaks Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2020–2022, mis otsib muu hulgas mõjusamaid kaasamislahendusi. Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus üksteist täiendavat tegevust. „Tegevuskava fookus on koosloomelisel...
Korporandid austust avaldamas
21.09.2020|Riigikantselei

Teisipäeval tähistatakse vastupanuvõitlusepäeva

Teisipäeval, 22. septembril tähistatakse vastupanuvõitluse päevaga tähistatakse ligi pool sajandit kestnud võitlust Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Vastupanuvõitlusepäeva tähistamine algab kell 7.06 lipuheiskamisega Pika Hermanni torni. Sinimustvalge Eesti lipu heiskavad 21. Kooli...
04.09.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Maksu- ja Tolliamet rakendab riiklikku maksu- ja tollipoliitikat ning kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust ning tagab tõhusa ja mugava maksude tasumise. Maksu- ja Tolliameti...
04.09.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Rahapesu Andmebüroo juht

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahapesu Andmebüroo juhi ametikoha täitmiseks. Rahapesu Andmebüroo on alates jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest...
03.09.2020|Riigikantselei

Moodustati iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise valitsuskomisjon

Valitsus otsustas moodustada Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise valitsuskomisjoni, mida juhib peaminister Jüri Ratas. Komisjoni eesmärk on ette valmistada iseseisvuse taastamise üle-eestiline ja meeldejääv tähistamine. „Eesti iseseisvuse taastamine on meie lähiajaloo...
Lapsed kirjutamas tahvlile
31.08.2020|Riigikantselei

Teisipäeval heisatakse teadmistepäeva puhul Eesti lipud

1. septembril heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud Eesti lipud. Kooliminejaid on oodatud tervitama Eesti lipu heiskamisega ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja organisatsioonid. Traditsiooniliselt algab 1. septembril kool....
Ülo Nugis kinnitab Ülemnõukogu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“ haamrilöögiga.
19.08.2020|Riigikantselei

Neljapäeval on taasiseseisvumispäeva puhul Eestis lipupäev

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühtsustunde väljendamiseks on ka kõik teised oodatud sinimustvalgeid lippe heiskama...
14.08.2020|Riigikantselei

Avalik konkurss: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri ametikohale.  Kriminaalpoliitika asekantsleri põhiülesandeks on tõhusa ja inimkeskse kriminaalpoliitika arendamine, mis põhineb andmetel ja analüüsil. Justiitsministeeriumi...
03.08.2020|Riigikantselei

Analüüs: Euroopa Liidu taasterahastu kooskõlast Euroopa Liidu aluslepingutega

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Jean Monnet õppetooli hoidja ja Euroopa õiguse dotsendi Dr Carri Ginteri koostatud analüüs Euroopa Liidu taasterahastu kooskõlast Euroopa Liidu aluslepingutega.

Lehed