Sa oled siin

Uudised

06.11.2019|Riigikantselei

Avalik konkurss: Muinsuskaitseameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Muinsuskaitseameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja...
06.11.2019|Riigikantselei

Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikoha täitmiseks. Kunstide asekantsler juhib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist etenduskunstide, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, loomemajanduse, arhitektuuri- ja...
AVP seminar 30.10.2019. Foto: Raul Mee
31.10.2019|Riigikantselei

Riigikantselei alustas uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamist

Riigikantselei on koostöös ministeeriumide ja vabakonnaga alustanud Eesti avatud valitsemise partnerluse (AVP) uue tegevuskava koostamist aastateks 2020-2022 ning see esitatakse valitsusele järgmise aasta suvel. „Eesti maine on avatud valitsemise valdkonnas rahvusvaheliselt hea ja seda eriti tänu...
24.10.2019|Riigikantselei

Säästva arengu komisjonile valiti uus juht

Säästva arengu komisjon valis uueks juhiks Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse ja aseesimeheks Meelis Joosti Eesti Puuetega Inimeste Kojast. Vastse esimehe Mihkel Annuse sõnul on komisjonil roll suunata ühiskonna arenguid, et need lähtuksid eelkõige ühistest kestliku arengu...
Soome-ugri keelte skeem.
18.10.2019|Riigikantselei

Laupäeval heisatakse hõimupäeva puhul Eesti lipud

Laupäeval, 19. oktoobril on hõimupäev. Sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühise soome-ugri kultuuripärandi teadvustamiseks ja teiste hõimurahvaste toetuseks võivad Eesti lipu heisata ka kõik teised. Lipud...
16.10.2019|Riigikantselei

Avalik konkurss: Patendiameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Patendiameti peadirektori ametikohale Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Peadirektor juhib Patendiameti tööd ja esindab riiki rahvusvahelistes organisatsioonides....
15.10.2019|Riigikantselei

Avalik konkurss: Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri ametikohale. Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik...
14.10.2019|Riigikantselei

Avalik konkurss: Maa-ameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maa-ameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Maa-ameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi maapoliitika elluviimise, kodanike varustamise maa kohta käiva infoga ning riiklike ajakohaste...
08.10.2019|Riigikantselei

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktorina jätkab Klen Jäärats

Klen Jäärats võitis EL asjade direktori ametikohale korraldatud avaliku konkursi ning jätkab ametikohal. Jäärats valiti esimest korda EL asjade direktoriks 2014. aastal, mil tema tähtsaim ülesanne oli viia edukalt läbi Eesti EL nõukogu eesistumine. Enne seda oli ta 2010. aastast EL asjade...
01.10.2019|Riigikantselei

Uuring: noored ei kipu tulevikus välismaale elama

Enam kui pooled Eesti noortest vanuses 13-30 soovivad ka aastal 2035 elada ja töötada Eestis ning näevad meie ühiskonda tulevikus eelkõige avatud ja eelarvamuste vaba ning keskkonda hoidvana, selgub Eesti Noorteühenduste liidu ja riigikantselei koostöös läbi viidud uuringust. Eesti Noorteühenduste...

Lehed