Sa oled siin

Valitsuse kliima- ja energiakomisjon

 

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019 korraldusega moodustatud kliima- ja energiakomisjoni eesmärk on vähendada Eesti kasvuhoonegaaside heidet, parandades sellega Eesti majanduse konkurentsivõimet ning tagades energiajulgeoleku ja -varustuskindluse.

Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei. 

 

Komisjoni ülesanded:

 • kujundada Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes kliima- ja energiapoliitilisi seisukohti;
 • leida valdkondadeülesed lahendused Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks;
 • hinnata ja teha ettepanekuid kasvuhoonegaaside heite vähendamise meetmete rahastamiseks;
 • leida lahendused riigi energiajulgeoleku ja -varustuskindluse tagamiseks;
 • koordineerida täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust kliima- ja energiapoliitika elluviimisel;
 • täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on:

 • haridus- ja teadusminister
 • kaitseminister
 • keskkonnaminister
 • majandus- ja taristuminister
 • rahandusminister
 • välisminister

Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

 

 

Komisjoni tööd toetab ministeeriumide asekantsleritest koosnev alakomisjon, kuhu kuuluvad:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler,
 • Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler,
 • Keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler,
 • Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler,
 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler.

Alakomisjoni töö korraldamise ja koordineerimise eest vastutab Riigikantselei strateegiadirektor, kes määrab vastavalt valdkonnale muuhulgas teema ettevalmistaja.

 

Kontakt

 

Triin Reisner

strateegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5626
triin.reisner[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019