Sa oled siin

Valitsuse majandusarengu komisjon

 

 

Vabariigi Valitsuse 13. aprill 2017 korraldusega moodustatud valitsuse majandusarengu komisjoni (VMK) eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet.

Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega. 

Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on:

 • väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister,
 • haridus- ja teadusminister,
 • justiitsminister,
 • majandus- ja taristuminister,
 • rahandusminister,
 • sotsiaalminister,
 • välisminister.

Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

 

 

 

 

Komisjoni tööd toetab ministeeriumide asekantsleritest koosnev alakomisjon, kuhu kuuluvad:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler,
 • Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler,
 • Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler,
 • Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler,
 • Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler,
 • Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler.

Alakomisjoni töö korraldamise ja koordineerimise eest vastutab Riigikantselei strateegiadirektor, kes määrab vastavalt valdkonnale muuhulgas teema ettevalmistaja.

 

VMK juurde on loodud ekspertkogu, millel on nõuandev roll komisjoni otsuste kujundamisel. Ekspertkogusse kuuluvad sotsiaalpartnerid, säästva arengu komisjoni liikmed, teadlased ja valdkondlikud eksperdid.

Majandusarengu komisjon kinnitas ekspertkogu liikmed (106.4 KB) 2017. aasta septembri istungil. Ekspertkogu tööd koordineerib Riigikantselei strateegiabüroo.

Konkreetsete teemade osas seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatakse ekspertkogu töörühmad. 2017. aasta oktoobris moodustati töörühm taastuvenergia statistikakaubanduse ettevalmistamiseks

 

Kontakt

 

Eili Lepik

strateegiadirektori asetäitja

 

 

 Telefon: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 10. juuni 2020