Tegevuskava 2018-2020

Valitsus kiitis Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2018-2020 (447.41 KB) heaks 30. augustil 2018.

2018–2020 tegevuskava on Eestile järjekorras neljas ning selle on koostanud AVP koordineeriv kogu – eri osaliste koostööfoorum, mida juhib riigisekretär ja mille töös osalevad valitsusväliste partnerite, parlamendi, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ministeeriumide esindajad.

Tegevuskava eesmärk on suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel nii riigi kui ka kohalikul tasandil.

2018-2020 tegevuskava keskendub ühele prioriteedile: avatud ja kaasav poliitikakujundamine.

Loe, kuidas tegevuskava koostati siin.

Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus tegevust:

1. lubadus:
Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine poliitikakujundamisel

Tegevused:

1.1. Läbipaistvat ja kaasavat poliitikakujundamist toetav infotehnoloogia

1.2. Kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise protsessi kujundamine ja oskuste arendamine

1.3. Riigikogu tegevuse avatuse ja läbipaistvuse suurendamine

2. lubadus:
Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine kohalikus omavalitsuses

Tegevused:

2.1. Avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamine ja tegevuste juurutamine kohalikus omavalitsuses

2.2. Kohalike avalike teenuste tasemete analüüsi tulemuste lihtne ja kasutajasõbralik esitamine

3. lubadus:
Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

Tegevus:

3.1. Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. detsember 2018