Programmi ülesehitus

 

 

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele võimalikud head teadmised ja mitmekülgsed kogemused tööst avalikus teenistuses, et neist kasvaks ühtseid väärtusi kandev ja kompetentne järelkasv avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalentide programm kestab 18 kuud, mis jaguneb neljaks, paralleelselt kulgevaks osaks (vaata joonist). See on intensiivne arenguteekond, mille teeb eriliseks osaleja võimalus näha avalikku teenistust kohe tööle asudes tippjuhi silmade kõrguselt.

Programmi kestel töötavad juhtimistalendid erinevates asutustes. Pärast sisseelamisperioodi lõppu roteerib osaleja koduasutusest teistesse ministeeriumidesse ning Riigikantseleisse, et saada laiem pilt avaliku teenistuse toimimisest ja ühtsest riigivalitsemisest.

Juhtimistalentide programm

 

Programmi lõpus naasevad talendid koduasutusse ning võtavad osa ka õppevisiidist välisriiki, et saada rahvusvaheline töökogemus mõnes Eesti välisesindustes.

Töökogemuse kõrval avanevad talendile väga mitmekülgsed arenguvõimalused. Arenduspäevi on programmi alguses keskmiselt 5-6 ning hiljem, kogemuse kasvades 2-3 päeva kuus.

Lisaks põhjalikule baaskoolitusele avaliku teenistuse spetsiifikast ja juhtimisest korraldatakse talentidele ka oskuste arendamise meistriklasse tippjuhtide kompetentsimudelist lähtuvalt.

Programmi jooksul on talentidele toeks ja partneriks tema grupikaaslased, peadirektorist, kantslerist või asekantslerist mentor, tippjuhtidest töövarjutatavad, vahetud juhid ja personalijuhid ning tippjuhtide kompetentsikeskuse arengunõustaja.  Lisaks aitavad toime tulla ja suunda sättida vilistlased ning programmi teises pooles ka professionaalsed juhtimistreenerid.

Vaheväravateks on iga poole aasta tagant toimuvad arenguvestlused, mis aitavad analüüsida oma edenemist, planeerida edasisi tegevusi ning valmistuda ette toredaks tuleprooviks – esinemiseks tippjuhtide valikukomisjoni ees programmi finaalis.

Programmi lõpuks on talendid saanud suurepärase ettevalmistuse ja laiapõhjalise kogemuse. Nad ei saa küll kindlat töökohta, kuid on valmis jätkama oma karjääri avalikus teenistuses liikudes samm-sammult lähemale tippjuhiks kasvamise poole.

 

Kontakt

 

Terje Laur

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 

 Telefon: 693 5458
terje.laur[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 13. veebruar 2019