Arvamuskorje - millises Eestis soovid aastal 2035 elada?

 

Aitäh kõigile, kes osalesid arvamuskorjes!


Arvamuskorje tulemus on oluline sisend Eesti pikaajaliste sihtide seadmisel. Järgmise sammuna toimuvad juba üle-eestilised seminarid ja arutelud juunikuus, et hakata analüüsima vajalikke reforme ja rahastusvajadusi. Seminaride kava on kättesaadav siin, oled oodatud osalema! *

 

Спасибо всем, кто участвовал в опросе!


Результаты опроса послужат важным основанием для формулирования стоящих перед страной долгосрочных целей. В июне последуют общеэстонские семинары и обсуждения, призванные начать анализ важнейших реформ и потребностей в финансировании. Программа семинаров приведена здесь, мы ждем вашего участия! **

 

Many thanks to everyone who participated in the survey!


The survey results will become one of the foundations for setting the country’s long-term goals. The survey will be followed by nationwide seminars and discussions in June to start analysing major reforms and financing needs. The schedule for the seminars is available here, and you are welcome to participate! ***

 

 

 

Foto: Arvamusfestival, 2018. aastal

 

 

 

 


 

 

 

Kui Sul on küsimusi strateegia või küsimustiku kohta, siis palun kirjuta:  eesti2035[at]listid.rk[dot]ee või leia meie kontaktid siit!

* Kõikide arvamuskorjes kaasa rääkinud ning loosis osalemiseks nõusoleku andnud inimeste vahel loositakse välja Apple iPhone XS Max nutitelefon. Loosimise tulemus saab kättesaadavaks siinsamas lehel hiljemalt 27. maiks. 

** Между всеми заполнившими анкету и предоставившими согласие на участие в розыгрыше будет разыгран смартфон iPhone XS Max. Результаты розыгрыша будут опубликованы на этом сайте 27 мая.

*** Apple iPhone XS Max smartphone will be drawn as the prize among all who has filled in questionnaire and agreed to participate in the draw. The results of the draw will be posted right here, on this website on 27 May.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 20. mai 2019