Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

Detsember 2019

Detsembris on kavas üle-eestilised seminarid, et anda ülevaade strateegia koostamisest ja vaheseisust ning arutada inimestega koondatud reforme ja eesseisvaid muudatusi. Samal ajal jätkub töö strateegia eelnõu koostamisega.

 

  • 2.-6. detsember on kavas üle-eestilised avalikud seminarid strateegia "Eesti 2035" vaheseisu tutvustamiseks ning reformiettepanekute täiendamiseks.

    Kavas on tutvustada strateegia koostamise hetkeseseisu ning reformide pakette, seal hulgas anda ülevaade strateegia seostest uue EL struktuuritoetuste perioodi ettevalmistustega. Oluline fookus on aga ühisel arutelul reformide ja võtmetegevuste täiendamisel ning edasiarendamisel. Kõik huvilised on oodatud! 

Seminarid toimuvad (registreerimiseks ning täpsema asukoha nägemiseks kliki toimumiskohale):

 

 

Viimati uuendatud: 21. november 2019