Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

Veebruar 2020

Veebruaris anname viimase lihvi strateegia tööversioonile ning alustame mitteametlikke konsultatsioone partnerite ja huvirühmadega ning ministeeriumide ja ametitega. Samuti jätkuvad arutelud riigikogus. 

 

  • Alates 10. veebruarist mitteametlikud konsultatsioonid ministeeriumide ja ametitega.
    Eesmärk on koguda kokku ja viia sisse esimese versiooni täiendusettepanekud, et aprillis valitsusse esitatav strateegia lõppversioon saaks igati laiapõhjaline ning erinevaid nägemusi arvestav.

Märts 2020

Märtsis on kavas strateegia eelnõu tutvustada, läbi rääkida ja täiendada partnerite ja huvirühmadega nii ühel suurel strateegiapäeval kuu keskel kui ka eraldi kohtumistel katuspartneritega. Samas jätkuvad ka arutelud riigikogu komisjonides. 

 

  • Märtsi keskel (kuupäev ja koht täpsustamisel) strateegia arutelu partnerite ja huvirühmadega.
    Tutvustame valminud eelnõu ning arutame ja viime sisse veel vajalikke täiendusi. Samal ajal algatame ka ametliku kooskõlastusringi.

 

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2020