Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

Juuli 2020

Riigikantselei ootab tagasisidet riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu kohta 27. juuliks. Lähemalt siin.

August 2020

Kohtume arvamusfestivalil 14.-15. augustil "Eesti 2035" teemaalal! Selleaastane Eesti 2035 teemaala pöörab taas pilgud tulevikku ning koondab arutelud olulistel, Eesti inimesi ja ühiskonna arengut mõjutavatel teemadel nagu näiteks meie inimeste tervis, regionaalsed lõhed või tööturu areng. 

 

"Eesti 2035" teemaalal on sel aastal kaheksa erinevat arutelu, strateegia eestvedajate korraldada nendest kolm:

  • Kas andmed ja tehnoloogia päästavad elusid? - 14. august kl 12 
    Eesti seisab silmitsi ühiskonna vananemisega seotud muutustega ka tervishoius, mis tähendab, et meditsiinitöötajate puudus süveneb veelgi. Eesti panustab tervishoiu kuludesse 6,7% SKPst, kuid see on ligi kolm protsendipunkti väiksem kui ELi keskmine. Uudsed raviviisid on aga kallid ning inimeste ootused heaolule ja tervishoiusüsteemile suurenevad. Seega on tähtis roll nii koostööl ja inimeste terviseteadlikkusel kui ka andmetel. Kuidas saab tehnoloogia ja andmete kasutamine parandada Eesti inimeste tervist? Mida mulle annab näiteks teadmine, et mul on kõrge tõenäosus saada infarkt ? Tahan ma seda teada? Mida ma ise ära saan teha? Kellega ma olen üldse valmis oma andmeid jagama? Kuidas koostöö kaudu tagada parim tervishoiuteenus kõigile Eesti inimestele, nende rahakotist sõltumata?
  • Ei ole üksi üksi maa, kuid siiski on Ida-Virumaa? - 15. august kl 14
    Regionaalsed lõhed on meie väikses Eestis väga suured – seda muu hulgas nii sissetulekute, tööhõive, vaesuses elavate inimeste osakaalu kui ka ettevõtlusaktiivsuse lõikes. Ometi saame aru, et üksnes tugevad ja elujõulised linnad ei taga Eesti elu tasakaalus ja uuendusmeelse arengu. Peame leidma lahenduse ning avatult arutlema – kuidas saavutada olukord, et Ida-Virumaa ei kaotaks igal aastal ca 5000 inimest, kes ei leia seal tööd ega rakendust või kuidas ergutada Kagu-Eesti piirkonnas ettevõtlust olukorras, kus taliturism on sisuliselt hääbunud. Mida ja kui palju annab ära teha EL toetustega ning kui palju saame juba täna ise majanduse ümberkorraldamiseks ära teha.
  • Tööturg ei ole ööklubi - 15. august kl 18
    Vanus on nagu kvantfüüsika suurus: see tekib siis, kui teda vaadeldakse või mõõdetakse. Tööandjad, poliitikud ja teadlased on jõudnud samale järeldusele selle kohta, kuidas reageerida ühiskonna vananemisele (prognooside kohaselt on 2035. aastal iga neljas Eesti elanik vanem kui 65aastane): tuleb kasutada vanemas eas inimeste potentsiaali. Tegelikkuses saavad aga vaid üksikud tõepoolest kasutada oma võimeid ja kogemusi n-ö terve elukaare ulatuses. Ja sel juhul keegi nende vanust justkui ei märkagi.


Kogu Arvamusfestivali kava vaata siit!

 

 

 

Viimati uuendatud: 23. juuli 2020