Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

9.-10. august Arvamusfestivalil "Eesti 2035" arutelud

Strateegia „Eesti 2035“ on sel aastal sisustanud Arvamusfestivalil eraldi teema-ala, kus kahel päeval 9.-10. augustil toimuvad kaheksa arutelu Eesti tuleviku teemal, millest kolm riigikantselei ja rahandusministeeriumi vedada.

Kutsume kõiki osalema!

  • 9.08. kl 18-19.30 Mis on Eesti alus, öeldis, sihitis?

Eesti keel ja kultuur on meie olemise osa täna ja eelduslikult ka tulevikus. Et need, aga paljud teised, Eestile olulised ja edasiviivad sihid meie igapäeva otsustes või väikeste ülesannete täitmisel kaotsi ei läheks, koostame riigi pikaajalist strateegiat “Eesti 2035”. Viime kohapeal läbi strateegia koostamise kiirkursuse, et sõnastada, mis on Eesti alus, öeldis ja sihitis. Ehk jõuda ühisele ja kaalutud arusaamisele - kes me tahame olla, mida selleks teha on vaja ning kuhu ühiskonnana soovime areneda viieteist ja enama aasta vaatest. Arutelu käigus arutame Eesti sihte ning sõelume välja vajalikud muudatused nendeni jõudmiseks.

  • 10.08. Kl 14-15.30 2035. aastal õpin ja töötan, kui tahan

​Täna õpivad vaid noored ja siis, kui kästakse ja mida nõutakse. Kas ja kuidas on õppimine seotud tulevikuga? Kui ma tahan 2035. aasta augustikuu reede hommikul seenel käia või hoopis Wall Street’il JPMorganis investeerimislepingut sõlmida, siis mida ja kuidas pean ma õppima? Arutame erinevas vanuses ja õpikogemusega osalejatega, mida läbi inimese elukaare tuleks meie elukorralduses muuta. Mis teemadega peame tegelema ning milliseid reforme ellu viima? Ootame uusi ideid, kannapöördeid võimaldavaid lahendusi ja toimivaid reforme. Leiud ja uudsed lahendused lisame strateegiasse „Eesti 2035“.

  • 10.08. Kl 18-19.30 Aasta 2053 

Mõtleme, millised tulevikutehnoloogiad aitavad suurendada meie ühiskonna ühtsust, teenustele ja asjadele ligipääsu, tarkust, heaolu. Kujutame ennast aastasse 2053 - milline on meie argipäev muutunud tehnoloogilises reaalsuses ning kuidas saame ise seda suunata, aga ka millised on võimalikud ohud globaalseid trende arvestades. Eesmärk on tajuda, kui ambitsioonikad me saame "Eesti 2035" strateegias olla ning millised lahendused või teemad panevad inimesi mõtlema ja ümber mõtlema.

 

Loe arvamusfestivali kohta lähemalt siit

 

 

 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2019