Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

„Suundumuste mõju Eestile ja Eesti aastal 2035“ – seminar Tallinnas, Tartus ja Narvas, 26. september 2018

Asukoht: seminar toimub kolmes kohas samal ajal:
Hilton Tallinn Park hotelli konverentsikeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 23, Tallinn
Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2, Tartu
Noorus SPA Hotel, L.Koidula 19d, Narva-Jõesuu

Aeg: 26. september kell 9.30-12.30

Ülesehitus: ekspertide rühma ettekanne valitud olulisemate suundumuste mõjust Eestile, millele järgneb struktureeritud väikeste rühmade arutelu suundumuste mõjust (ohud, võimalused). Sellele järgneb riigi strateegiliste eesmärkide kindaksmääramine, struktureeritud rühmatööd ja eesmärkide kokkuleppimine

Päeva ajakava:

09.30 – Saabumine ja tervituskohv
10.00 – Tervitussõnad
10.10 – ülevaade EE2035 protsessist
10.20 – kokkuvõte maailma suundumustest
10.40 – väitlus „Mida Eesti sellest suundumusest võidab või kaotab?“
11.00 – rühmatööd
12.30 – lõunasöök

Sihtrühm: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid, huvilised

Tulem: Eesti prognoositav roll maailmas 2035. aastal on osalejatega läbi arutatud. Prognoositava rolli sõnastamine on vajalik arenguvajaduste väljaselgitamiseks järgmisel seminaril

Registreerimine: registreerida saab siin (kuni 24. septembrini)

„Eesti aastal 2035“ – kokkuvõtte seminar Tallinnas, Tartus ja Narvas

Ülesehitus: „Eesti 2035“ töötubade koondtulemi esitlemine ja arutelu

Sihtrühm: avalikkus

Tulem: globaalsete suundumuste mõju ja Eesti koha 2035 maailmas kindlaksmääramise tulemused on avalikkusele tutvustatud

„Eesti arenguvajaduste väljaselgitamise töötuba“ – töötoad Tallinnas ja Tartus

Ülesehitus: ettekanne praegusest olukorrast ja ühiselt kindlaksmääratud 2035 eesmärgist, millele järgnevad struktureeritud rühmatööd, et tuua esile vajakajäämised

Sihtrühm: asekantslerid, sotsiaalpartnerid, eksperdid

Tulem: tuginedes varasemalt sõnastatud globaalsetele lähtekohtadele ja Eesti prognoositavale rollile välja on selgitatud Eesti peamised arenguvajadused. See on aluseks arenguvajaduste-põhiste töörühmade loomiseks strateegia koostamise järgmises etapis

     

     

     

     

    Viimati uuendatud: 25. september 2018