Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

September 2019

Septembris on kavas kohtumised ministeeriumide valitsemisaladega, et analüüsida läbi varasematelt seminaridelt ja aruteludelt koondatud reformide ettepanekud ning valmistuda läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodi osas. Samuti algab töö ressursside hindamisega ning strateegia indikaatorite ja sihttasemete määramisega. Jätkame ka koostööd Arenguseire Keskusega, et hinnata reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses.

 

  • 23. ja 27. septembril on kavas ministeeriumidega kaks teematilist seminari - "Riigivalitsemine" ja "Oskused ja tööturg", nende jätkuna toimuvad juba oktoobris ja novembris suuremad arutelud valdkondlike ekspertide ja katuspartneritega. 

Oktoober 2019

Oktoobris jätkuvad kohtumised ministeeriumide valitsemisaladega, et analüüsida läbi koondatud reformide ettepanekud ning valmistuda läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodiks. Jätkub ka töö ressursside analüüsi ning indikaatorite ja sihttasemete seadmisega. Kuu alguses on kavas konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuse perioodi osas ning toimuvad seminarid valdkondlike ekspertide, sotsiaalpartnerite ja huvirühmade esindajatega senise töö edasiarendamiseks ning reformide paikasaamiseks. Koostöös Arenguseire Keskusega hindame reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses.

 

  • 1.-3. oktoobril eelkonsultatsioonid Euroopa Komisjoniga 

Oktoobri alguses on kavas eelkonsultatsioonid Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuse perioodi osas. Läbirääkimiste osaks on "Eesti 2035" strateegiasse koondatud pikaajaliste reformide ja võtmetegevuste arutelu, et kaardistada need tegevused ja prioriteedid, mille rahastamisel oleks võimalik kasutada struktuurifondide 2021+ vahendeid. 
 

  • 4.-9. oktoobril temaatilised seminarid ministeeriumidega

​Oktoobris toimuvad ministeeriumide esindajatega arutelud kolmel suuremal teemal - "Tervis ja sotsiaalkaitse", "Ruum ja liikuvus", "Majandus ja kliima".
 

  • 15. oktoobril seminar "Inimene" võtmepartnerite, ekspertide ja huvirühmade esindajatega Olümpia hotelli konverentsikeskuses

Seminari eesmärk on anda ülevaade strateegia ''Eesti 2035'' hetkeseisust, tutvustada seniseid töö tulemusi ning üheskoos arutada, edasi arendada ja täiendada reformide ning võtmetegevuste kava. Koostöös Arenguseire Keskusega hindame ka reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses. 

Ajakava:
09:30 Kogunemine ja registreerimine
10:00 Seminari avamine ja sissejuhatus
10:30 Tulevikustsenaariumite arutelu (Arenguseire Keskus)
12:00 Lõuna
12:30 Reformide arutelu
13.30 Päeva kokkuvõte

Registreerimine (ootame kuni kolme esindajat ühest organisatsioonist) on siin.

November 2019

Novembris on kavas seminarid noorte, valdkondlike ekspertide, sotsiaalpartnerite ja huvirühmade esindajatega senise töö edasiarendamiseks ning reformide paikasaamiseks. Jätkuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodi ettevalmistamiseks ning algab strateegia "Eesti 2035" eelnõu koostamine. 

 

  • 1. novembril seminar "Riik" võtmepartnerite, ekspertide ja huvirühmade esindajatega Olümpia hotelli konverentsikeskuses

Seminari eesmärk on anda ülevaade strateegia ''Eesti 2035'' hetkeseisust, tutvustada seniseid töö tulemusi ning üheskoos arutada, edasi arendada ja täiendada reformide ning võtmetegevuste kava. Koostöös Arenguseire Keskusega hindame ka reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses. 

Ajakava:
09:30 Kogunemine ja registreerimine
10:00 Seminari avamine ja sissejuhatus
10:30 Tulevikustsenaariumite arutelu (Arenguseire Keskus)
12:00 Lõuna
12:30 Reformide arutelu
13.30 Päeva kokkuvõte

Registreerimine (ootame kuni kolme esindajat ühest organisatsioonist) on siin.
 

  • 8. novembril üle-eestilised osaluskohvikud Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel

​Oktoobris toimuvad ministeeriumide esindajatega arutelud kolmel suuremal teemal - "Tervis ja sotsiaalkaitse", "Ruum ja liikuvus", "Majandus ja kliima".
 

  • 15. novembril osalemine Saare maakonna arengukonverentsil

Konverentsi eesmärk on keskenduda Saare maakonna arengustrateegiale ning visioneerida Saare maakonna tulevikku aastal 2035. Tutvustame konverentsil strateegia "Eesti 2035" töö vahetulemust ning arutame peamiseid Eesti ees seisvaid arenguväljakutseid ja -võimalusi.

Detsember 2019

Detsembris on kavas üle-eestilised seminarid, et anda ülevaade strateegia koostamisest ja vaheseisust ning arutada inimestega koondatud reforme ja eesseisvaid muudatusi. Samal ajal jätkub töö strateegia eelnõu koostamisega.

 

  • 2.-6. detsember on kavas üle-eestilised avalikud seminarid strateegia "Eesti 2035" vaheseisu tutvustamiseks ning reformiettepanekute täiendamiseks. Kõik huvilised on oodatud! Täpsem ajakava ja kohad saavad avalikuks oktoobri keskpaigaks siinsamas lehel.

 

 

Viimati uuendatud: 30. september 2019