Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

Jaanuar 2020

Jaanuaris anname viimase lihvi strateegia tööversioonile ning kavas on korraldada põhjalik arutelu riigikogu liikmetega. Samal ajal algavad ka mitteametlikud konsultatsioonid katuspartnerite, huvirühmade ning ministeeriumide esindajatega

 

  • Alates 20. jaanuarist mitteametlikud konsultatsioonid partnerite ja huvirühmade esindajatega.
    Eesmärk on koguda kokku ja viia sisse esimese versiooni täiendusettepanekud, et aprillis valitsusse esitatav strateegia lõppversioon saaks igati laiapõhjaline ning erinevaid nägemusi arvestav.

 

Viimati uuendatud: 27. jaanuar 2020