Strateegia "Eesti 2035" järgmised üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade järgmistest kavandatud üritustest.

 

Järgmised olulisemad üritused

Märts 2020

Märtsis on kavas strateegia eelnõu tutvustada, läbi rääkida ja täiendada partnerite ja huvirühmadega. Samas jätkuvad ka arutelud Riigikogu liikmetega ning strateegia eelnõu pannakse välja ametlikule konsultatsioonile ja kooskõlastusele eeldatavasti märtsi lõpus või aprillis. 

 

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2020