Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler

16.09.2021 | 14:54

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamisteks ülesanneteks on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine, inimvara arendamine ning kaitsetahte edendamine. 

Asekantsler juhib kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd ning nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja Eesti Sõjamuuseumi tegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1.    kõrgharidus;
2.    organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3.    inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; 
4.    kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. kõrge motiveeritus panustada oma vastutusvaldkonnas uue kvalitatiivse taseme saavutamisse;
2. varasem valdkonnas töötamise kogemus, sh võrreldav kogemus erasektoris (nt turunduse, logistika vms valdkonnas);
3. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
4. hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
5. teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest;
6. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame:
1.    riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks;
2.    COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitavat tõendit.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada: 
-    motiveeritud avalduse;
-    CV, sisestatuna konkursiveebi; 
-    tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
-    kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
-  Essee teemal:  (Valida kolmest valdkonnast üks) "Inimvara/ kaitsevalmiduse/ kaitsetahte valdkonna soovitud hetkeolukord aastal 2026, selle saavutamiseks vajalikud võtmetegevused ja peamised tulemusmõõdikud", essee pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 01.10.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).