Ministeeriumite töötajatest üle 90 protsendi on vaktsineeritud

25.11.2021 | 10:50

Haigekassa ja ministeeriumide kaardistatud andmete põhjal on Eesti 11 ministeeriumi ja riigikantselei töötajatest üle 90 protsendi vaktsineeritud või omavad kehtivat COVIDi-tõendit.
  • Jaga

„Avalik sektor väärib tunnustust nii kõrge vaktsineerimisaktiivsuse eest, olles sellega eeskujuks viiruse leviku tõkestamisel,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop. „ Meil on mitmeid võimalusi, kuidas saame enda ja oma lähedaste tervist nakkuse eest kaitsta ning ühiskonna toimepidevust tagada – olulisim neist on vaktsineerimine.“

Valitsus on andnud suunise tõsta valitsusasutuste, riigiasutuste ja riigi hallatavate eraõiguslike juriidiliste isikute täisvaktsineeritusega hõlmatust 90 protsendini, ministeeriumid, sh ka riigikantselei on selle eesmärgi saavutanud. Sama eesmärgi poole peavad püüdlema ka kõik kohalikud omavalitsused koos oma asutustega. Rahandusministeeriumil on valminud veebirakendus, kust saab linnade ja valdade vaktsineerituse taset eri kuupäevade seisuga vaadata. Veebirakendus on kättesaadav SIIT.

Andmed ministeeriumide lõikes (arvestatud on COVIDi-tõendiga hõlmatust ehk vaktsineerimiskuuri lõpetanuid ja läbipõdenuid):

 • Haridus- ja Teadusministeerium - 95%
 • Justiitsministeerium - 93%
 • Kaitseministeerium - 98%
 • Keskkonnaministeerium 92%
 • Kultuuriministeerium - 93%
 • Maaeluministeerium - 90%
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - 93%
 • Rahandusministeerium - 89%
 • Siseministeerium - 94%
 • Sotsiaalministeerium - 95%
 • Välisministeerium* - 96%
 • Riigikantselei - 97%


* Välisministeeriumi peamajas töötavate töötajate vaktsineerimisega hõlmatus. Välisministeeriumi statistikas ei ole arvestatud välisesindustes töötavate inimeste vaktsineerituse osakaalu, kuna tehnilistel põhjustel ei ole kõikidel vaktsineeritutel võimalik oma asukohariigi tõendeid Eesti süsteemi üle kanda.

Eestis on tänaseks vaktsineerimiskuuri alustanud kokku 824 451 inimest, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 783 528 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 158 783 inimest. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineerimiskuur lõpetatud 68,8 protsendil, 60+ vanusegrupis 71,6 protsendil.

Koroonaviiruse riskitase on Eesti praegu kõrge. Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid, vaata täpsemalt kriis.ee.

Diana Lorents

kommunikatsiooninõunik