Järelkasvuprogrammid

Tippjuhtide järelkasvuprogrammide eesmärk on aidata kaasa sellele, et tänastel tippjuhtidel oleks mantlipärijad.

Newton  programm


Programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Järelkasvuprogrammi Newton on tänaseks läbi viidud neljal korral: 2008-2009 koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega, 2010-2011 koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega, 2012-2013 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja 2016. aastal koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega.

Programmi on edukalt lõpetanud 85 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ca 65 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse, nendest üheksa on valitud tippjuhiks ja seitse töötab mõnes EL institutsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis.

Juhtimisvõimekuse arendamisega avalikus teenistuses tegelevad nii Rahandusministeerium kui Riigikantselei. Rahandusministeeriumi peamises fookuses on keskastmejuhtide juhtimisalaste kompetentside arendamine ning selleks on välja töötatud keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA. Riigikantselei tegeleb tippjuhtide  juhtimisvõimekuse arendamisega ning tippjuhtide järelkasvuga.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

 

Newton programm

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Loe veel

Juhtimistalentide programm

Programmi peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Programm pakub osalejatele intensiivset arenguprogrammi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses.  See on kui arengukiirendi, mis annab noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale.

Programmi käigus roteerivad talendid erinevatesse ministeeriumidesse, nende allasutustesse ja Riigikantseleisse ning võtavad aktiivselt osa tippjuhtide kompetentsikeskuse poolt pakutavatest arengutegevustest. Individuaalset tuge pakuvad osalejatele tippjuhtidest mentorid, vahetud juhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad.

Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse leidmaks põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

 

Juhtimistalentide programm

Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida võtmepositsioonidele parimaid kandidaate.

Loe veel

Viimati uuendatud 28.09.2020