Newton

Newton programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Newton programmi eesmärgid on:

 • valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele;
 • motiveerida osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning tõsta nende valmisolekut võtta suuremat vastutust oma töövaldkonnas;

 

 • kujundada ühtseid väärtusi ja arendada koostööoskusi;
 • toetada nutikamat riigivalitsemist, kasvatades avalikule teenistusele infoühiskonnas vabalt orienteeruvaid ning innovaatiliselt tegutsevaid uue põlvkonna tippjuhte.

Newton V programmi ülesehitus

Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm Newton V keskendus osalejate digi- ja juhtimiskompetentside arendamisele ajavahemikus september 2019 - oktoober 2020.  Programmi viis Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus ellu koostöös SA Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Taltechi Ragnar Nurkse valitsemise ja innovatsiooni instituudiga.

 • I moodul „Tippjuht kui tuleviku kujundaja ja väärtuse looja“ 

  Teemad: globaalsed ja lokaalsed trendid, riigi strateegilise planeerimise põhimõtted, poliitikakujundamise tänapäevased võimalused ja vormid, valdkondade vahelised seosed, meeskondade ja sihtrühmade kaasamine tegevuskavade ja teenuste väljatöötamisel, tegevuspõhine eelarve.
 • II moodul „Tippjuht kui IKT-teadlik innovatsiooni vedaja“ 

  Teemad:  tehnoloogiatrendid, innovaatiliste lahenduste välja töötamine ja juurutamine, kliendikesksete teenuste ja protsesside arendamine, andmehalduse ja –analüütika kasutamine, digipöörde korraldamise ja küberturvalisuse tagamise põhimõtted, innovatsiooni soosiva töökorralduse loomine.
 • III moodul „Tippjuht kui tulemuste saavutaja ja tööõnne hoidja“ 

  Teemad:  juhtimisteooriad ja tulemusjuhtimise põhimõtted, tänapäevaste töömustritega arvestav töökorraldus, töötajate ja nende arengu toetamine, tagasiside andmine, argumenteerimine ja konsensuse saavutamine.  
 • IV moodul „Tippjuht kui enesearendaja“

  Teemad ja tegevused: osalejate 360°-hindamine,  karjäärivestlus, enesejuhtimise ja persoonibrändi koolitus, juhtimistreeneriga töötamine ja töövarjutamine.

Newton V programmi osalejad

Konkurss viiendasse avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton oli rekordilise kandidaatide arvuga - Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskusele laekus üle 90 kandideerimistaotluse. Ligi pool programmi pürgijaist pääses edasi järgmisse vooru, kus toimusid psühhomeetrilised testid ja grupiintervjuud. 2019 augusti lõpus alustas oma põnevat ja arendavat teekonda Newton V programmis 21 osalejat. 

Andre Veskioja
Antti Tooming
Erje Mettas
Hannes Möllits
Heidy Roosimägi
Häli Tarum
Jako Salla

Kati Reitsak
Katrin Juhandi
Liina Kanter
Mai-Liis Palginõmm
Margus Arm
Mari-Liis Sööt
Marilin Mihkelson

Marko Rüü
Mart Vain
Mirjam Rääbis
Nele Labi
Silver Tammik
Tarmo Tulva
Tuuli Räim

Newton programmi vilistlastelt

Tippjuhi kompetentside lihvimine

Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler, Newton I vilistlane:
„Newton programm andis süsteemse ja läbimõeldud ülevaate kompetentsidest, mida tippjuht vajab, lisas uusi teadmisi ning aitas kinnistada juba teadaolevat. Koolituste kõrval oli tegu ägeda ja rikastava võrgustiku ehitamise programmiga. Oluline on ju ka üksteiselt, kaasosalistelt õppimine – see aitas mõista paremini, kuidas teised poliitikavaldkonnad toimivad.“

Suunanäitaja karjääri kujundamisel

Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler, Newton II vilistlane:
„Minu jaoks oli Newton programm suunanäitaja ning andis enesekindlust mõelda, et äkki minus on ainest tippjuhiks. Teooria ja praktika poolest tasakaalus programm annab kätte tee- või niidiotsad, mida mööda on võimalik soovi ja huvi korral iseseisvalt ning põhjalikumalt minna. Oli põnev saada osa strateegilise planeerimise, protsesside ja inimeste juhtimise teooriatest, millega mul varasem kokkupuude praktiliselt puudus."

Tugi võrgustiku loomisel

Klen Jäärats, Riigikantselei EL asjade direktor, Newton III vilistlane: 
„Parim osa Newton programmist olid fantastilised inimesed – kursusel osalejad  ja ettevõtmiste korraldajad, kellega sõlmitud tutvused ja jutuajamised lisasid koolitusele vürtsi juurde! Newtoni kogemus andis mulle vaimse valmisoleku kandideerida tippjuhiks ning oli tõhusaks toeks teekonnal, mis pakkus võimaluse vedada „sajandi projektiks“ nimetatud Eesti EL eesistumist.“

Hüpe mugavustsoonist välja

Merike Jürilo, endine Terviseameti peadirektor, Newton IV vilistlane:
„Newton programm viis meid mugavustsoonist välja ning pakkus uute teadmiste ja tutvuste kõrval ohtralt elutervet diskussiooni, mis tõi mulle tagasi töörutiinis kaduma läinud vabaduse tunde. Minu hinnangul oli tegu hästi läbi komponeeritud kvaliteetse täiendkoolitusega, millele andis palju juurde ka suurepärane osalejate meeskond. Erinevate valdkondade inimesed, praktilised näited teooriat ilmestamas – see kinnitas, et maailm on võimalusi täis, oluline on mõtlemis- ja tegutsemisjulgus ning hoolimine.“

Viimati uuendatud 16.03.2021